Psykosocial utredning

Psykosocial utredning/bedömning inför behandling med donerade könsceller

Vid donationsbehandlingar med ägg och/eller spermier måste, enligt lag, en psykosocial bedömning hos en beteendevetare eller psykolog göras, oftast med ett eller två samtal innan behandling kan genomföras. Detta kallas för “psykosocial bedömning/psykosocial utredning”.

För den som önskar bli förälder genom donation kan samtal i den psykosociala utredningen för den särskilda prövningen upplevas som påfrestande. Våra beteendevetare/psykologer arbetar utifrån principen att ett respektfullt och inkännande bemötande samt information om syftet med utredningen är av grundläggande betydelse i samtalen.

Utredningen görs med ett starkt barnperspektiv, för det kommande barnets trygghet och harmoniserar med FN-konventionen om barns rättigheter – artikel 3 – om att barnets bästa ska komma i första rummet.

I de fall behandlingen behöver en psykologisk bedömning innan, kan du boka en tid själv hos någon av följande nedan.

Gunilla Sydsjö
Professor och leg. psykoterapeut
Triewaldsgränd 2
Stockholm
gunilla.sydsjo@gmail.com
0709-92 53 95

Charlotte af Ekenstam
Leg. psykolog
Mariatorget 1 A
Stockholm
www.charlotteafekenstam.com
caepsykolog@gmail.com
0763-27 41 79

Annika Mörner
Leg. psykolog och leg. psykoterapeut
Upplandsgatan 49
Stockholm
annika.morner@gmail.com
0737-08 69 78

Magnus Sjöström
Socionom och leg. psykoterapeut
Timmermansgränd 3
Stockholm
magnus@systemicstockholm.se
0709-85 51 53